Gidsen in Brussel
BRUKSELBEELDENBANK

50 jaar beelden verzamelen in de hoofdstadDE BRUKSELBEELDENBANK.  Brukselbinnenstebuiten viert in 2021 haar vijftigste verjaardag. In die halve eeuw maakten en verzamelden onze gidsen duizenden beelden van Brussel: foto’s, dia’s, oude kaarten, wijkplannen.... Omdat Brukselbinnenstebuiten altijd een geëngageerde gidsenorganisatie is geweest, werden de beelden niet gemaakt of geselecteerd vanuit een toeristisch oogpunt. Het was vooral de bedoeling om de veranderende stad in beeld te brengen, en soms ook om het verdwijnen van erfgoed of andere stedenbouwkundige problemen aan te kaarten. Denk bijvoorbeeld aan de verkrotting door bouwpromotoren in de Leopoldwijk in de jaren 1980. Sommige beelden zijn zeer zeldzame tijdsdocumenten. Deze ‘Brukselbeeldenbank’ vormt een unieke collectie die op heel uiteenlopende manieren kan worden ontsloten, zowel voor een publiek van kenners als van geïnteresseerde leken.  Sinds 2019 werden meer dan 10.000 oude dia’s en foto’s geïdentificeerd, ingescand en digitaal bewaard, ingedeeld per wijk. 

50
Jaar verzamelen
10.000
Beelden
3
Wijken extra in de kijker


LEOPOLDWIJK/EUROPESE WIJK, KUREGEM EN NOORDWIJK/THURN & TAXIS

In 2021 ontsluiten we met de financiële hulp van Urban.brussels drie collecties uit de beeldenbank, namelijk die van de bovengenoemde wijken. Dat doen we via (digitale) presentaties en digitale verhalen, maar uiteraard ook met tours voor individuen en groepen, en met uitgeschreven wandelingen. Ons project is gespreid over het hele jaar. De info op deze pagina wordt voortdurend geactualiseerd.


Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen


Leopoldwijk/europese wijk

De Leopoldwijk was ooit de buurt waar de rijkeren naartoe trokken om het ongezonde stadscentrum te ontvluchten. Later werd het een kantoorbuurt, waar de Belgische overheid haar oog op liet vallen om de Europese instellingen te huisvesten. De inplanting zorgde voor scheuren in het stedelijk weefsel, die pas de laatste jaren worden hersteld.

Bekijk de lezing op ons YouTube-kanaal.

 Download de Doe-het-zelfwandeling in de Leopoldwijk .

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen


kuregem

De Anderlechtse wijk Kuregem heeft gebouwen op het grondgebied die in het hele land bekend zijn, denk aan het Zuidstation of aan de Slachthuizen ('Abattoir'). Toch werd Kuregem altijd beschouwd  als een 'achterafwijk': voor het gemeentebestuur begon Anderlecht pas écht aan de Wayezstraat. En het Zuidstation werd zo geconcipieerd dat de ingang bijna niet te vinden is.  

Bekijk de lezing op ons YouTube-kanaal.

Download de Doe-het-zelfwandeling in Kuregem
 

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen


noordwijk/thurn & taxis

In de Noordwijk werd in de jaren '70 een levendige volksbuurt opgeofferd voor een megalomaan kantoorproject dat uiteindelijk maar gedeeltelijk werd gerealiseerd. Enkele decennia later maakten verschillende overheidsinstellingen en bedrijven die in de Noordwijk waren gevestigd, de oversteek naar Thurn & Taxis, aan de overzijde van het kanaal.

Bekijk de lezing op ons YouTube-kanaal

Download de Doe-het-zelfwandeling in de Noordwijk/Thurn & Taxis.


  

MOLENBEEK EN DE METROSLEUF 


Odoo CMS - een grote afbeelding


MOLENBEEK EN DE METROSLEUF. Net zoals de Leopoldwijk, onderging ook Oud-Molenbeek in het verleden pijnlijke ingrepen. In de jaren 70 werd het historische centrum zonder ontzag voor de inwoners opengerist om de metro aan te leggen. 

"Mensen die niet toegaven aan de onteigening zagen plots hun elektriciteit afgesneden. Sterker nog, alle huizen rondom werden gesloopt zodat hun gebouw, zonder stutwerk, alleen kwam te staan. Stof, straten afsluiten, dynamietexplosies, gigantische graafschokken zonder voorafgaand technisch onderzoek over de stabiliteit van de resterende bewoonde gebouwen. Dat was schering en inslag."

Dit vertelde Stefan Eelens van buurthuis Bonnevie in  Bruzz. 

Ook Brukselgidsen Joris Sleebus en Jeroen De Smet doen in deze reportage van Hans Vandecandelaere hun zegje.


Over Molenbeek in het algemeen en de metrowerken in het bijzonder zitten ook veel beelden in onze collectie.

We bundelden ze in een presentatie op YouTube.


  Bekijk onze Molenbeekpresentatie