STAPSTAD  - TUSSEN de sterren van europa 

Leopoldswijk

Niet ver van het Koninklijk Paleis ligt de Europese wijk. We kuieren door het doolhof van dit internationale bolwerk, vertellen over het ontstaan en de geschiedenis  van het Europees project en laten de betekenis ervan ontdekken. 

Kerndoelen

- kunnen vertellen wanneer en waarom het Europees project ontstaan is

- met concrete voorbeelden kunnen uitleggen hoe het Europees project ons ten goede komt

- zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in de wereld

Praktisch

Vertrek:  Luxemburgplein

Eindpunt:  Schuman

Reserveren