STAPSTAD  - onderzoek van de urbanist

Buurtwandeling in Jette

Kinderen  gaan op onderzoek naar de urbanisatie in hun gemeente, vertrekkend vanuit de vragen :  Wat heeft een leefbare stad nodig?  Wat is er al? Wat kunnen we beter maken? 

Kerndoelen 

- kinderen leren kijken naar gebouwen, verschillen zien en ze benoemen

- stijlkenmerken en bouwstijlen ontdekken en kunnen beschrijven

- kinderen laten nadenken over verschillende vormen en manieren van wonen, vroeger en nu

- betekenis en rol van beelden ontdekken

- interessante gezichtspunten ontdekken, wat maakt de buurt mooier of lelijker?Praktisch

Vertrek:  Station Jette

Eindpunt:  Af te spreken

Reserveren