STAPSTAD  - legendewandeling  

Laat je meedrijven op de vleugels van verbeelding. Straatnamen, beelden en gebouwen vertellen hun legende, mythe of verhaal. Kan het inspireren tot nieuwe verhalen?

Kerndoelen 

- De rijkdom van verhalen en legendes ervaren

- De betekenis en symboliek van legendes kunnen uitleggen


Praktisch

Vertrek:  Kathedraal

Eindpunt:  Grote Markt

Reserveren