STAPSTAD  - koninklijke route  

Stadscentrum (rond Warandepark)

Wandel met ons doorheen het verhaal van een koninkrijk. Het koninkrijk België. Over machten en vrijheden, koetsen en kanonskogels. Geschiedenis is nog nooit zo leuk geweest.


Kerndoelen 

- kunnen vertellen waarom er in 1830 een opstand uitbrak in ons land tegen het bewind van de Nederlanders 

- kunnen verduidelijken wat wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht inhouden en waarom ze in ons land gescheiden zijn.

- de betekenis van  onze grondwet kunnen verduidelijken

- kunnen verwoorden wat de essentie van democratie is: naar elkaars mening luisteren en samen zoeken naar oplossingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn

- de rol van de koning kunnen omschrijven binnen ons grondwettelijk systeem


Praktisch

Vertrek:  Metro Park, uitgang bovengronds

Eindpunt:  Muziekinstrumentenmuseum (MIM)

Reserveren