Privacyverklaring

VZW Brukselbinnenstebuiten, gevestigd in de Hopstraat 47, bus 1 te 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.brukselbinnenstebuiten.be

Hopstraat 47, bus 1 - 1000 Brussel - +32 2 218 38 78

Mail: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

VZW Brukselbinnenstebuiten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  VZW Brukselbinnenstebuiten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Uitschrijven op de nieuwsbrief kan via een link in de nieuwsbrief zelf

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VZW Brukselbinnenstebuiten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brukselbinnenstebuiten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VZW Brukselbinnenstebuiten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VZW Brukselbinnenstebuiten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].