Gidsen in Brussel

Biotoop in de stad: het Begijnenbosdal

zondag 16/06/2019 13:30 t/m zondag 16/06/2019 17:30 (Europe/Brussels)

--Heembeek--

10,00 € 10.0 EUR 5 links



Neder-over-Heembeek is een a-typisch stukje Brussel. Hoewel het een onderdeel is van Brussel-Hoofdstad, ligt het in een uithoek van het gewest. Wie kent deze twee aaneengesmede dorpen, ingesloten tussen het domein van het Koninklijk Paleis, het kanaal en de Brusselse Ring? De afgelopen decennia werd er ontzettend veel bijgebouwd zodat het dorpse karakter in de verdrukking kwam. Toch blijft er nog redelijk veel open ruimte over, en dat komt mee door de strijd van de natuurminnende bewoners. Zij bekwamen ondermeer het behoud van het Begijnenbosdal. Deze vroegere zand- en kleigroeve vormt het hart van een veel groter groen 'restgebied'. Hoewel bewoning, sportterreinen en industrie in de loop van de decennia oprukten naar het Begijnenbosdal, vind je er nog steeds een lappendeken van moestuintjes, weilanden, vochtige graslanden, ruigtes, vijvers, moeras en bos. Intussen heeft de Stad Brussel er samen met de bewoners duizenden bomen aangeplant, en ontstaat er langzaam maar zeker een stadsbos. Ook de wijdse uitzichten op de noordelijke Zennevallei maken deze verkenning de moeite waard. 

Te voet

Gids: Lutgard Vrints

Afspraak: 13u30, bushalte Ferme Nos Pilifs 

Einde: 17u30 op dezelfde plaats 

Route: Tram 3 vanuit Noordstation naar De Wand. Daar overstappen op bus 53 richting Militair Hospitaal. Afstappen halte Nos Pilifs. 

Prijs: 10 euro

Wanneer
Van zondag 16/06/2019 13:30
Tot zondag 16/06/2019 17:30
Organisator
Brukselbinnenstebuiten
Sociale stream

Uw website titel

Uw website titel