Gidsen in Brussel
FieTstoers - Auto, Boulot, Dodo

300 jaar vervoersgeschiedenis

In Brussel en andere steden komen snel en traag verkeer vaak met elkaar in conflict. Er worden stevige discussies gevoerd over de plaats van voetgangers, fietsers, bussen, trams en auto's in de openbare ruimte. Al fietsend plaatsen we deze discussies in een historisch perspectief en gaan we tot 300 jaar terug in de tijd. Wat waren de keuzes inzake mobiliteit bij de wederopbouw na het bombardement van 1695? Hoe loste men in de 19de-eeuw het conflict op tussen het groeiende verkeer en de ruimte voor handel? Wat waren de gevolgen van de invoering van de trein en de auto? En welke voorwaarden moeten worden vervuld om iedereen vandaag op de fiets te krijgen? Want dat is hét stads- en milieuvriendelijk alternatief bij uitstek.


Praktisch

Vertrek: bij voorkeur stadscentrum

Eindpunt: metro Merode

Prijzen en afspraken

Reserveren