Langs trage wegen - noord

Tijdens deze 'Dag van de Trage Weg' gaat u met een Brukselgids op stap doorheen het noordwesten van Brussel, op zoek naar wegen waar het aangenaam wandelen is... of zou kunnen zijn. Vanuit het Noordstation gaat het langs parken, groene verbindingen, opgeblazen bruggen, privédomeinen, een kerkhof, brede woonstraten, een voormalige treinbedding en een toekomstig park opnieuw naar het Noordstation.
Stapschoenen komen goed van pas voor deze Tematoer, want hij is een achttal km lang.

Te voet. Brukselgids: Michaël Valkeniers
Start: 14u, Noordstation, uitgang Bolivarlaan, ter hoogte van het terras van de Starbucks
Einde: 17u30, in de richting van het Noordstation.
Deelname: 10 euro.

Praktisch

za. 14 okt. 2017
Start 14u00
Einde 17u30
10 €
reserveren niet mogelijk